Integrovaná ochrana rostlin jako odpověď na změnu klimatu (INPACT)

Projekt se zaměřuje na zdraví rostlin v produkci ovoce a zeleniny, protože toto odvětví je ovlivněno nižší informovaností a změnou klimatu. Konsorcium bude pracovat na vývoji nových školicích materiálů, které usnadní ekologicky šetrnou produkci.

inpact.jpg
Školící materiály
Online výukové materiály, které obsahují praktické poznatky o integrované ochraně proti škůdcům v ovocnářství a zelinářství. Jedná se o názorné materiály k vybraným rostlinám: příznaky / diagnostika / škůdci, popis chorob / ochrana snadným a srozumitelným způsobem.
Platforma
Osvědčené postupy
Kurikulum

Pomáháme zemědělcům získat znalosti o udržitelné ochraně rostlin

O projektu

inpact2.jpg

Průzkum digitální gramotnosti a potřeb cílových skupin Hlavním cílem tohoto výsledku je zjištění potřeb, jaký obsah a nástroje by mohly podpořit lepší porozumění problematice ochrany rostlin.

Výzkum: průzkum digitální gramotnosti a potřeb cílových skupin  - PDF
Analýza zúčastněných stran  - PDF

Školící materiál o ochraně rostlin s analýzou nových škůdců Tento výsledek přináší souhrn těch inovativních osvědčených postupů z partnerských zemí, které nejsou k dispozici ve školících materiálech, avšak jejich účinnost je již prokázána; a také vývoj online výukových materiálů, které obsahují praktické znalosti o integrované ochraně proti škůdcům v odvětví pěstování ovoce a zeleniny.

Osvědčené postupy
Návrh a vývoj šitých výukových materiálů na míru   - PDF

Online platforma a digitální školicí materiály.

Hlavním cílem tohoto výsledku je přizpůsobit školicí materiály a osvědčené postupy odpovídajícím způsobem potřebám cílové skupiny definované ve výzkumu.

Odkaz na on-line platformu.

V posledním desetiletí se předávání znalostí a inovací stalo pro zemědělce zcela nezbytné, aby se mohli co nejrychleji rozhodovat a vyhnout se tak finančním ztrátám, získat přístup na trhy, chránit hospodářská zvířata a zmírnit rizika spojená se změnou klimatu. Odborníci na ochranu rostlin, školitelé a poradci navíc potřebují rozvíjet své znalosti o hrozících chorobách a způsobech ochrany a prevence. Předávání těchto znalostí je pro zemědělce zásadní, protože škůdci nebo špatně naplánovaná ochrana rostlin se mohou projevit na vysokých nákladech a ztrátách zemědělců, navíc to znamená rizika pro bezpečnost potravin. Proto bude konsorcium pracovat na vývoji nových školicích materiálů, které usnadní ekologicky šetrnou produkci v tomto odvětví.

Obecným cílem projektu je přinést odpovědi na nejnovější a jedny z nejzásadnějších otázek zemědělců, které určují strukturu jejich nákladů, dosažitelný zisk a bezpečnost potravin. Projekt rovněž přispěje k rozvoji znalostí cílové skupiny o metodách ochrany rostlin šetrných k životnímu prostředí, aby se snížilo používání pesticidů. Zapojení příslušných odborníků do tohoto relativně nového tématu zajistí, že budou vybrány a ve školeních prakticky zpracovány ty technologie a osvědčené postupy, které mohou zemědělcům a poradcům pomoci v prevenci invazních škůdců.

Nová mezinárodní platforma na podporu sdílení znalostí mezi mezinárodními odborníky, aby byli informováni o nejnovějších rizicích v oblasti ochrany rostlin a metodách prevence s ohledem na strategie EU pro udržitelné zemědělství.

METODOLOGIE

pedagogická koncepce pro online platformu a digitální materiály

VIZUÁLNÍ PRVKY

vybraná témata, např. škody způsobené invazivním hmyzem a chorobami, způsoby využití ekologických materiálů nebo hmyzožravého hmyzu atd., jsou prezentována pomocí videa, informačního listu, infografiky a dalších komunikačních nástrojů, pokud je to nutné.

PLATFORMA

nová mezinárodní platforma na podporu sdílení znalostí mezi odborníky z celého světa, aby si byli dobře informováni o nejnovějších rizicích v oblasti ochrany rostlin a metodách prevence s ohledem na strategie EU pro udržitelné zemědělství.

KURIKULUM

šablona pro návrh kurikula / pokyny pro vypracování / návrh optimálního času, použitých zdrojů pro různé cílové skupiny / shromáždění reportů od partnerů / vypracování závěrečné zprávy s příkladem kurikula pro případné další použití v Evropě.

NETWORKINGOVÉ FÓRUM A BLOGY

open-source nástroj, dodatečný grafický design a pečlivé plánování struktury, témat obsahu a efektivního využití.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
Jaké jsou potřeby odborného vzdělávání v oblasti ochrany rostlin v partnerských zemích?

Projekt INPACT je financován z programu Evropské komise Erasmus+. Projekt byl zahájen v lednu 2022 a trvá 2 roky. Hlavním cílem projektu je vytvořit novou mezinárodní platformu na podporu sdílení znalostí mezi mezinárodními odborníky, aby byli informováni o nejnovějších rizicích ochrany rostlin a metodách prevence s ohledem na strategie EU pro udržitelné zemědělství.

Referenční číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827. Projekt je realizován mezinárodními partnery s různým zázemím (více v části "Partneři").Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.

Tato komunikace odráží pouze názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.

Partneři a kontakty

Image
Koordinující instituce
ČZU
www.czu.cz
Česká republika
Kontaktní osoba:
Ing. Jana Pitrová, Ph.D.
pitrovaj@pef.czu.cz

O České zemědělské univerzitě v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze byla založena v roce 1906. Neustále se rozvíjející kampus na okraji Prahy nabízí vynikající příležitosti pro vzdělávání a výzkum. Na univerzitě studuje téměř 25 000 studentů, kteří spolu s přibližně 1 500 zaměstnanci (akademičtí, výzkumní, technici a administrativní pracovníci) tvoří akademické fórum celosvětového
Image

Partnerská organizace

Zemědělská univerzita Plovdiv
www.au-plovdiv.bg

Bulharsko

Kontaktní osoba:
Vili Harizanova
vili.harizanova@gmail.com

Atanaska Stoeva
astoeva@au-plovdiv.bg


O Zemědělské univerzitě Plovdiv
Zemědělská univerzita (AU) je jedinou specializovanou státem financovanou univerzitou v Bulharsku v oblasti zemědělských a přírodních věd a byla založena v roce 1945. Hlavními strukturálními jednotkami jsou čtyři fakulty (Agronomická fakulta, Fakulta zahradnictví s vinařstvím, Fakulta ochrany rostlin a agroekologie, Ekonomická fakulta), které nabízejí 10 bakalářských programů, 34 magisterských programů a 28 postgraduálních programů.
Image

Partnerská organizace
Fundatia Civitas pentru Societatea Civila
www.civitas.ro
Rumunsko Kontaktní osoba:
Judith Molnar
judith.molnar@civitas.ro


O Civitas
Civitas je nevládní organizace, která realizuje místní a regionální rozvojové projekty a programy a vytváří inovativní a udržitelné modely intervencí v následujících dílčích oblastech: komunitní rozvoj a dobrá správa věcí veřejných, sociální ekonomika a podnikání, posílení občanské společnosti, ekonomický rozvoj venkova. Nadace Civitas z Odorheiu Secuiesc má 12 zaměstnanců, přibližně 20 studentů a spolupracuje s několika skupinami lokálních výrobců.

Image
Partnerská organizace
TREBAG
www.trebag.hu
Maďarsko

Kontaktní osoba:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

O Trebagu
TREBAG je maďarská soukromá společnost a živá laboratoř s obrovskou sítí kontaktů na místní a regionální úrovni mezi zúčastněnými stranami a aktéry v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Image
Partnerská organizace
ARID
www.arid.org.pl
Polsko

Kontaktní osoba:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org
Martyna Kurek
martyna@lacjum.org

O ARID
Asociace pro rozvoj regionálních iniciativ (ARID) je soukromá nevládní organizace zaměřená na propagaci a rozvoj myšlenky celoživotního učení.
Image
Partnerská organizace
Kujani
www.kujani.hu
Maďarsok
Kontaktní osoba:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com
Zsuzsanna Kujani
kujani.zsuzsanna@gmail.com

O Kujani
Společnost Kujani s.r.o. byla založena v roce 2003 jako rodinný podnik s cílem nabízet odborné znalosti zemědělcům v největším maďarském zahradnickém regionu. Společnost Kujani má téměř 500 klientů, kteří využívají poradenství po dobu 3 nebo 5 let, a každoročně má 100 studentů (školení dospělých), kteří získávají osvědčení o ochraně rostlin. MSP má 3 placené a 2 neplacené zaměstnance a pravidelně spolupracuje s 10-15 odborníky na ochranu rostlin na základě smluv o dílo.
Image
Partnerská organizace
MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA
www.maich.gr
Řecko
Kontatkní osoba:
Ioannis Livieratos
livieratos@maich.gr
Carolyn Owen
owen@maich.gr

O MAICH
Středomořský agronomický institut v Chanii (MAICh) byl založen v návaznosti na zákon 4443/64, kterým se Řecko stalo jedním ze sedmi zakládajících členů Mezinárodního střediska pro pokročilá středomořská agronomická studia (CIHEAM), mezivládní organizace, jejímž cílem je podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce poskytováním postgraduálního vzdělávání na úrovni magisterského studia a rozvíjet vědeckou spolupráci mezi Středomořím, Balkánem a dalšími rozvojovými regiony.
© 2024 INPACT project .