Integrált növényvédelem, mint válasz a klímaváltozás ellen (INPACT)

A projekt fő fókusza a növényvédelem a zöldség- és gyümölcstermesztés terén, mivel leginkább ez az ágazatot érinti a lassú információáramlás és a klímaváltozás. A konzorcium új képzési anyagok fejlesztésén dolgozik, hogy elősegítse az ágazat környezetbarát termelését.

inpact.jpg
Képzési anyagok
Online tananyagok, melyek praktikus információt tartalmaznak a gyümölcs- és zöldségtermesztésben használható kártevők elleni védekezésre. Az illusztrált anyag bemutatja a kártevőket és betegségeket / tüneteket / diagnózist / védekezési módszereket.
Felület
Jó gyakorlatok
Tananyag

Segítünk a gazdálkodóknak a fenntartható növényvédelemmel kapcsolatos ismeretek megszerzésében

A projektről

inpact2.jpg

Kérdőív a célcsoport digitális kompetenciájáról és igényeiről. Ennek a célkitűzésnek a fő szándéka az, hogy felmérjük milyen tartalom és eszközök tudnák támogatni leginkább a növényvédelmi problémák megértését.

Kutatás: Kérdőív a célcsoport digitális kompetenciájáról és szükségleteiről - PDF
Döntéshozói elemzés - PDF

Növényvédelmi oktatóanyag készítése az új károkozók csatolásával. Ez a célkitűzés összegyűjti azokat az innovatív jó gyakorlaokat a társországokból, melyek nem elérheőek oktatási anyagként; emellett online tananyagokat fejleszt praktikus tudás témában az integrált növényvédelemről a gyümölcs- és zöldségtermesztő ágazatban.

Jó gyakorlatok
Megtervezni és kidolgozni a testreszabott tanulási forrásokat  - PDF

Az online felület és a digitális képzési anyag. A fő célja ennek a célkitűzésnek az, hogy képzési anyagot és a jó gyakorlatokat a célcsoport kutatásban meghatározott szükségleteinek megfelelően tegyék közre.

Link az online platformhoz.

A legutóbbi évtizedben a tudáshoz való hozzáférés és az innováció nélkülözhetetlen lett a gazdálkodók számára, hogy időben döntést hozva elkerüljék a pénzügyi veszteséget, bejussanak a piacokra, megvédjék a terményeket, valamint mérsékeljék a klímaváltozás kockázatait. Ezen túl fontos, hogy a növényvédelmi szakértők, oktatók és tanácsadók lépést tartsanak a felbukkanó kártevők és betegségek, a védelem és megelőzés módjairól. A korlátozott tudásáramlás rosszul megtervezett és kivitelezett növényvédelemhez vezethet, amely magas költségekhez és nagy károkhoz vezethet a gazdálkodók részére, valamint élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet és rossz hatással lehet a klímaváltozásra. Ennélfogva a konzorcium azon fog dolgozni, hogy új képzési anyagot fejlesszen az ágazat környezetbarát termelését elősegítve. A projekt általános célja az, hogy válaszokat kínáljon a gazdák legújabb, és legégetőbb kérdéseire, melyek meghatározzák költségszerkezetüket, és az elérhető haszon- és élelmiszerbiztonságukat. A projekt a környezetbarát növényvédelmi módszerek kifejlesztéséhez is hozzájárul, hogy csökkentsék a rovarirtószerek használatát. A növényvédelmi szakértők bevonása ebbe a viszonylag új témába fogja biztosítani azt, hogy a legmegfelelőbb módszerek és jó gyakorlatok legyenek kiválasztva és megvalósítva képzés formájában, hogy segítsék a gazdák és tanácsadók munkáját az invazív kártevők megakadályozása érdekében.

Új nemzetközi platform a nemzetközi szakértők közötti tudástranszfer támogatására, hogy tisztában legyenek a legújabb növényvédelmi kockázatokkal és megelőzési módszerekkel, figyelembe véve az EU fenntartható mezőgazdasági stratégiáit.

MÓDSZERTAN

pedagógiai koncepció az online felülethez és a digitalizált anyagokhoz

VIZUÁLIS ELEMEK

a kiválasztott témák, úgy mint az invazív rovarok által okozott sérülések tünetei és betegségek, az organikus anyagok használata vagy rovarevők, stb. videós megjelenítése, tudnivalói, infografikája vagy egyéb kommunikációs eszközzel való megjelenítése, amennyiben szükséges.

FELÜLET

egy új nemzetközi felület a nemzetközi szakértők közötti tudásátadás támogatására, hogy tisztában legyenek a legújabb növényvédelmi veszélyekkel és megelőzési módszerekkel az EU fenntartható mezőgzdasági stratégiáit figyelembevéve.

TANANYAG

tanterv sablon / fejlesztési irányelvek / optimális időterv / háttéranyagok különböző célcsoportoknak optimális időajánlással / partnerek beszámolóinak gyűjteménye / végleges beszámoló példa tantervvel további európai használatra.

NETWORKING FÓRUMOK ÉS BLOGOK

nyílt forráskódú eszköz, további grafikai elemekkel és gondos struktúra- és tématervezéssel, valamint hatékony használattal.

KÉRDŐÍVEK EREDMÉNYEI 
Milyen igények vannak a növényvédelmi képzésre a társországokban?

Az INPACT projektet az Európai Bizottság Erasmus+ programja finanszírozza. A projekt 2022 januárjában indult és 2 évig tart. A projekt fő célja egy új nemzetközi felület létrehozása a nemzetközi szakértők közötti tudásátadás támogatására, hogy tisztában legyenek a legújabb növényvédelmi veszélyekkel és megelőzési módszerekkel, figyelembe véve az EU fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatos stratégiáit.

A projekt hivatkozási száma: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827. A projektet különböző hátterű nemzetközi partnerek valósítják meg (melyről bővebben a „Partnerek” részben olvashat).Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg.

Ez a közlemény kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen felhasználásáért.

Partnerek és elérhetőségek

Image
Szervező inézmény
CZU
www.czu.cz
Csehország Kapcsolattartó:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

A CZU-ról
A prágai Cseh Élettudományi Egyetem 1906-ban lett alapítva. A nagy, és folyamatosan növekvő kampusz kiváló lehetőségeket nyújt mind oktatásra, mind kutatásra. Az intézménynek majdnem 25.000 hallgatója van, akik az 1.500 fős karral (akadémikusok, kutatók, technikusok és irodai asszisztensek) tudományos fórumot alkotnak.
Image
Partnerszervezet
Mezőgazdasági egyetem
Plovdiv
www.au-plovdiv.bg
Bulgária
Kapcsolattartó:
Vili Harizanova
vili.harizanova@gmail.com
Atanaska Stoeva
astoeva@au-plovdiv.bg


Az AU Plovdiv-ról
Az 1945-ben alapított mezőgazdasági egyetem (AU) az egyetlen szakosodott államilag támogatott egyetem Bulgáriában a mezőgazdaság és az élettudományok területén. Az egyetem fő szerkezeti egységeit a négy kar képezi (Agronómiai Kar, Kertészeti és Szőlészeti Kar, Növényvédelmi és Agroökológiai Kar, Gazdaságtudományi Kar) melyek 10 alapképzést, 34 mesterképzést, és 28 posztgraduális képzést kínálnak.
Image
Partnerszervezet
Civitas Civil
Társadalomért Alapítvány
www.civitas.ro

Románia Kapcsolattartó:
Judith Molnar
judith.molnar@civitas.ro

A Civitas-ról
A Civitas egy civil szervezet, amely helyi és regionális fejlesztési projekteket és programokat működtet, valamint innovatív és fenntartható beavatkozási modelleket épít a következő részterületeken: közösségfejlesztés és jó kormányzás, szociális gazdaság és vállalkozás, civil társadalom szerepvállalása, vidéki gazdaságfejlesztés. A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány 12 főt foglalkoztat, mintegy 20 tanulót, és a régió több helyi termelői csoportjával dolgozik együtt.
Image
Partnerszervezet
TREBAG
www.trebag.hu
Magyarország
Kapcsolattartó:
Kövesd Andrea
andrea.kovesd@trebag.hu

A TREBAG-ról
A TREBAG egy magyar magáncég és élőlabor, amely kiterjedt helyi és regionális hálózattal rendelkezik a döntéshozók közül és a szakképzésben résztvevők körében.
Image
Partnerszervezet
ARID
www.arid.org.pl

Lengyelország Kapcsolattartó:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org
Martyna Kurek
martyna@lacjum.org


Az ARID-ról
A Regionális Kezdeményezések Fejlesztéséért Egyesület (ARID) egy civil szervezet, amely az egész életen át tartó tanulás eszméjét támogatja.
Image
Partnerszervezet
Kujáni
www.kujani.hu

Magyarország Kapcsolattartó:
Kujáni Katalin
kujanikatalin@gmail.com
Kujáni Zsuzsanna
kujani.zsuzsanna@gmail.com

A Kujániról
A Kujáni Kft. családi vállalkozásként indult 2003-ban, hogy segítséget nyújthassanak a legnagyobb magyar kertészeti régió gazdálkodóinak. A Kujáni Kft közel 500 ügyféllel rendelkezik, akik 3-5 évre kérnek tanácsadást, és 100 hallgatója (a felnőttképzésben) minden évben, hogy növényvédelmi tanúsítványt szerezzenek. A KKV 3 fizetett és 2 fizetetlen alkalmazottat foglalkoztat, és időszakonként 10-15 munkaszerződéses növényvédelmi szakemberrel dolgozik együtt.
Image
Partnerszervezet
Chania Mediterrán Agronómiai Intézete
www.maich.gr
Görögország
Kapcsolattartó:
Ioannis Livieratos
livieratos@maich.gr
Carolyn Owen
owen@maich.gr


A MAICh-ról
A Chaniai Mediterrán Agronómiai Intézetet (MAICh) a 4443/64 törvénynek megfelelően hozták létre, amellyel Görögország egyike lett a Nemzetközi Haladó Mediterrán Agronómiai Tanulmányok Központjának (CIHEAM), egy kormányközi szervezet hét alapító tagjának. Céljuk a nemzetközi együttműködés fejlesztésének elősegítése MSc szintű posztgraduális képzések biztosításával, valamint a mediterrán, balkáni és más fejlődő régiók tudományos együttműködésének fejlesztése.
© 2024 INPACT project .