Moduły edukacyjne

KAPUSTA

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Moduł 1 - KAPUSTA

Ochrona przed szkodnikami i chorobami roślin. Dowiedz się, jak identyfikować choroby roślin i techniki zwalczania różnych patogenów i szkodliwych owadów.

Kliknij TUTAJ, aby wejść na kurs

OGÓREK

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Moduł 2 - OGÓREK

Ochrona przed szkodnikami i chorobami roślin. Dowiedz się, jak identyfikować choroby roślin i techniki zwalczania różnych patogenów i szkodliwych owadów.

Kliknij TUTAJ, aby wziąć udział w kursie

PAPRYKA

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Moduł 3 - PAPRYKA

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami. Dowiedz się, jak identyfikować choroby roślin i techniki zwalczania różnych patogenów i szkodliwych owadów.

Kliknij TUTAJ, aby wejść na kurs

POMIDOR

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Moduł 3 - POMIDOR

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami. Dowiedz się, jak identyfikować choroby roślin i techniki zwalczania różnych patogenów i szkodliwych owadów.

Kliknij TUTAJ, aby wejść na kurs

WARZYWA KORZENIOWE

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Moduł 5 - WARZYWA KORZENIOWE

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami. Dowiedz się, jak identyfikować choroby roślin i techniki zwalczania różnych patogenów i szkodliwych owadów.

Kliknij TUTAJ, aby wziąć udział w kursie

OWOCE PAMIENNE

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Moduł 6 - OWOCE PAMIENNE

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami. Dowiedz się, jak identyfikować choroby roślin i techniki zwalczania różnych patogenów i szkodliwych owadów.

Kliknij TUTAJ, aby wziąć udział w kursie

Projekt INPACT jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +. Projekt rozpoczął się w styczniu 2022 r. i będzie trwał 2 lata. Głównym celem projektu jest stworzenie nowej międzynarodowej platformy wspierającej transfer wiedzy pomiędzy międzynarodowymi ekspertami, aby byli świadomi najnowszych zagrożeń związanych z ochroną roślin i metod zapobiegania im, biorąc pod uwagę strategie UE na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Numer referencyjny projektu: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827. Projekt jest realizowany przez międzynarodowych partnerów z różnych środowisk (zobacz więcej w części "Partnerzy")Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

Partnerzy i kontakt

Image
Instytucja koordynująca
CZU
www.czu.cz
Republika Czeska

Osoba do kontaktu:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

Instytucja koordynująca CZU - www.czu.cz Republika Czeska Osoba do kontaktu: Jana Pitrova pitrovaj@pef.czu.cz
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze został założony w 1906 roku. Duży i stale rozwijający się kampus oferuje doskonałe możliwości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Instytucja ma prawie 25.000 zapisanych studentów, którzy wraz z około 1500 pracowników (akademickich, badaczy, techników i pracowników administracyjnych) tworzą forum akademickie.
Image
Organizacja partnerska
AGRAREN UNIVERSITET - PLOVDIV
www.au-plovdiv.bg
Bułgaria

Osoba kontaktowa:
Vili Harizanova
vili.harizanova@gmail.com
Atanaska Stoeva
astoeva@au-plovdiv.bg

Informacje o AU Plovdiv
Uniwersytet Rolniczy (AU) jest jedynym w Bułgarii wyspecjalizowanym uniwersytetem finansowanym przez państwo w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych. Został założony w 1945 roku. Głównymi jednostkami strukturalnymi UA są cztery wydziały (Wydział Agronomii, Wydział Ogrodnictwa i Uprawy Winorośli, Wydział Ochrony Roślin i Agroekologii, Wydział Ekonomii) oferujące 10 programów studiów licencjackich, 34 programy studiów magisterskich i 28 programów studiów podyplomowych.
Image
Organizacja partnerska
Fundacja Civitas na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego
www.civitas.ro
Rumunia

Osoba kontaktu:
Judith Molnar
judith.molnar@civitas.ro

O Civitas
Civitas jest organizacją pozarządową, która prowadzi projekty i programy rozwoju lokalnego i regionalnego oraz buduje innowacyjne i trwałe modele interwencji w następujących obszarach: rozwój społeczności lokalnych i dobre zarządzanie, ekonomia społeczna i przedsiębiorczość, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Fundacja Civitas z Odorheiu Secuiesc zatrudnia 12 pracowników, ma około 20 uczniów i współpracuje z kilkoma grupami lokalnych producentów z regionu.
Image
Organizacja partnerska
TREBAG
www.trebag.hu
Węgry

Osoba do kontaktu:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

O firmie Trebag
TREBAG to węgierska firma prywatna i żywe laboratorium, posiadające rozległą sieć kontaktów na poziomie lokalnym i regionalnym wśród interesariuszy i podmiotów zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe.
Image
Organizacja partnerska
ARID
www.arid.org.pl
Polska

Osoba do kontaktu:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org
Martyna Kurek
martyna@lacjum.org

O ARID
Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych (ARID) jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei uczenia się przez całe życie.
Image
Organizacja partnerska
Kujani
www.kujani.hu
Węgry
Osoba kontaktu:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com
Zsuzsanna Kujani
kujani.zsuzsanna@gmail.com

O Kujani Firma
Kujani Ltd. jako przedsiębiorstwo rodzinne została założona w 2003 r. w celu zapewnienia wiedzy rolnikom w największym węgierskim regionie ogrodniczym. Firma Kujani Ltd. ma prawie 500 klientów, którzy proszą o usługi doradcze na 3 lub 5 lat oraz 100 studentów (szkolenia dla dorosłych) każdego roku, aby uzyskać certyfikat ochrony roślin. MŚP zatrudnia 3 płatnych i 2 pracowników niepłacanych i okresowo współpracuje z 10-15 ekspertami w dziedzinie ochrony roślin na podstawie umów o dzieło.
Image
Organizacja partnerska
ŚRÓDZIEMNOMORSKI INSTYTUT AGRONOMICZNY W CHANII
www.maich.gr
Grecja

Osoba kontaktu:
Ioannis Livieratos
livieratos@maich.gr
Carolyn Owen
owen@maich.gr

O MAICh
Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii (MAICh) został założony zgodnie z ustawą 4443/64, na mocy której Grecja stała się jednym z siedmiu członków założycieli Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych (CIHEAM), organizacji międzyrządowej, której celem jest promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej poprzez zapewnienie kształcenia podyplomowego na poziomie magisterskim oraz rozwijanie współpracy naukowej między regionami śródziemnomorskimi, bałkańskimi i innymi regionami rozwijającymi się.
© 2024 INPACT project .