Εκπαιδευτικές ενότητες

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες

Ενότητα 1 - ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ

Προστασία από παράσιτα και ασθένειες των φυτών. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε ασθένειες στα φυτά και τεχνικές για τον έλεγχο διαφόρων παθογόνων και επιβλαβών εντόμων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να εισέλθετε στο μάθημα

ΑΓΓΟΥΡΙ

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες

Ενότητα 2 - ΑΓΓΟΥΡΙ

Προστασία από παράσιτα και ασθένειες των φυτών. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε ασθένειες στα φυτά και τεχνικές για τον έλεγχο διαφόρων παθογόνων και επιβλαβών εντόμων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να εισέλθετε στο μάθημα

ΠΙΠΕΡΙΑ

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες

Ενότητα 3 - ΠΙΠΕΡΙΑ

Προστασία από παράσιτα και ασθένειες των φυτών. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε ασθένειες στα φυτά και τεχνικές για τον έλεγχο διαφόρων παθογόνων και επιβλαβών εντόμων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να εισέλθετε στο μάθημα

ΤΟΜΑΤΑ

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες

Ενότητα 4 - ΤΟΜΑΤΑ

Προστασία από παράσιτα και ασθένειες των φυτών. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε ασθένειες στα φυτά και τεχνικές για τον έλεγχο διαφόρων παθογόνων και επιβλαβών εντόμων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να εισέλθετε στο μάθημα

ΡΙΖΩΔΗ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες

Ενότητα 5 - ΡΙΖΩΔΗ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Προστασία από παράσιτα και ασθένειες των φυτών. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε ασθένειες στα φυτά και τεχνικές για τον έλεγχο διαφόρων παθογόνων και επιβλαβών εντόμων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να εισέλθετε στο μάθημα

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες

Ενότητα 6 - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Προστασία από παράσιτα και ασθένειες των φυτών. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε ασθένειες στα φυτά και τεχνικές για τον έλεγχο διαφόρων παθογόνων και επιβλαβών εντόμων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να εισέλθετε στο μάθημα

Το έργο INPACT χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και είναι 2ετούς διάρκειας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα που θα υποστηρίζει την μεταφορά γνώσης από εμπειρογνώμονες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους στην φυτοπροστασία οπωροκηπευτικών προβάλλοντας μεθόδους καταπολέμησης λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές της ΕΕ για μια αειφόρο γεωργία.

Aριθμός αναφοράς έργου: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827. Το έργο υλοποιείται από διεθνείς εταίρους με διαφορετικά υπόβαθρα (δείτε περισσότερα στην ενότητα «Συνεργαζόμενοι εταίροι»)Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η ΕE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεργαζόμενοι εταίροι και επικοινωνία

Image
Συντονιστής εταίρος
CZU
www.czu.cz
Τσεχική Δημοκρατία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Jana Pitrova
pitrovaj@pef.czu.cz

Σχετικά με το CZU
Το Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της Πράγας ιδρύθηκε το 1906. Η μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για εκπαίδευση και έρευνα. Το ίδρυμα έχει σχεδόν 25.000 εγγεγραμμένους φοιτητές οι οποίοι, μαζί με περίπου 1.500 προσωπικό (ακαδημαϊκοί, ερευνητές, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι) αποτελούν ένα ακαδημαϊκό φόρουμ.
Image
Εταίρος οργανισμός
Γεωργικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης - AGRAREN UNIVERSITET (AU) - PLOVDIV
www.au-plovdiv.bg
Βουλγαρία

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Vili Harizanova
vili.harizanova@gmail.com
Atanaska Stoeva
astoeva@au-plovdiv.bg

Σχετικά με το AU Plovdiv
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (AU) είναι το μόνο εξειδικευμένο πανεπιστήμιο που χρηματοδοτείται από το κράτος στη Βουλγαρία στον τομέα των γεωργικών και βιοεπιστημών με έτος ίδρυσης το 1945. Οι κύριες δομικές μονάδες του AU είναι οι τέσσερις σχολές του (Σχολή Γεωπονίας, Σχολή Κηπευτικών & Αμπελουργίας, Σχολή Φυτοπροστασίας & Αγροοικολογίας, Οικονομική Σχολή) που προσφέρουν 10 προπτυχιακά προγράμματα, 34 διδακτορικά και 28 μεταπτυχιακά προγράμματα, αντίστοιχα.
Image
Εταίρος οργανισμός
Ίδρυμα Civitas για την Κοινωνία των Πολιτών
www.civitas.ro
Ρουμανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Judith Molnar; Email:
judith.molnar@civitas.ro

Σχετικά με το Civitas
Η Civitas είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που διαχειρίζεται έργα και προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και δημιουργεί καινοτόμα και βιώσιμα μοντέλα παρέμβασης στους ακόλουθους τομείς: κοινοτική ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση, κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, αγροτική οικονομική ανάπτυξη. Το Ίδρυμα Civitas (Odorheiu Secuiesc) έχει 12 υπαλλήλους, περίπου 20 ασκούμενους και συνεργάζεται με πολλές ομάδες παραγωγών της περιοχής.
Image
Εταίρος οργανισμός
TREBAG
www.trebag.hu
Ουγγαρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Andrea Kovesd
andrea.kovesd@trebag.hu

Σχετικά με το Trebag
Η TREBAG είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία και ζωντανό εργαστήριο που διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο ενδιαφερομένων και παραγόντων στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Image
Εταίρος οργανισμός
ARID
www.arid.org.pl
Πολωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Maciej Dymacz
lacjum@lacjum.org
Martyna Kurek
martyna@lacjum.org

Σχετικά με το ARID:
Μη κυβερνητικός οργανισμός που προσανατολίζεται στην προώθηση και ανάπτυξη της ιδέας της δια βίου μάθησης.
Image
Partner organization
Kujani
www.kujani.hu
Hugnary

Contact person:
Katalin Kujani
kujanikatalin@gmail.com
Zsuzsanna Kujani
kujani.zsuzsanna@gmail.com


Σχετικά με το Kujani
Η Kujani Ltd ως οικογενειακή επιχείρηση ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να παρέχει γνώση στους αγρότες της μεγαλύτερης περιοχής παραγωγής οπωροκηπευτικών στην χώρα. Η Kujani Ltd. διαθέτει σχεδόν 500 πελάτες που ζητούν συμβουλευτική υπηρεσία και 100 μαθητές στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων αποδίδοντας πιστοποιητικά φυτοπροστασίας ανά έτος. Η μικρομεσαία αυτή επιχείρηση διαθέτει 3 άτομα αμειβόμενο και 2 άτομα άμισθο προσωπικό και συνεργάζεται περιοδικά με 10-15 ειδικούς στον χώρο της φυτοπροστασίας με συμβάσεις εργασίας.
Image
Εταίρος οργανισμός
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΙΧ)
www.maich.gr
Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ιωάννης Λιβιεράτος
livieratos@maich.gr
Κάρολυν Όουεν
owen@maich.gr


Σχετικά με το MAIX
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) ιδρύθηκε το 1964, με έναν νόμο σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα έγινε ένα από τα επτά ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), ενός διακρατικού οργανισμού με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης διεθνούς συνεργασίας με την παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο MSc και την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Μεσογείου, των Βαλκανίων και άλλων αναπτυσσόμενων περιοχών.
© 2024 INPACT project .